E-post

info@golvovagg.se

Telefontider

Mån - Fre: 8 - 16

Vi på LGV Golv & Vägg AB är ansvariga för de personuppgifter Du lämnar till oss, och vi värnar om Din integritet och gör allt vi kan för att uppfylla kraven enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

På vår hemsida använder vi reCAPTCHA v3, som samlar in data om din webbläsare och hur du använder den. Det är för att våra kontaktformulär ska kunna avgöra om det är en robot eller verklig människa som skickar information till oss. reCAPTCHA är en Google-produkt och lyder under deras användarvillkor och policyer.

Vi registrerar bara de uppgifter som du lämnar till oss och som behövs för att fullgöra våra avtal så som leverantörsavtal, kundavtal, offerter, etc.

Uppgifterna består av namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress och adress. I de fall kunden önskar göra ROT-avdrag registrerar vi de uppgifter som Skatteverket kräver av oss, exempelvis personnummer och fastighetsbeteckning.

Uppgifterna samlas in för att kunna utföra uppdraget på rätt adress, kommunikation angående avtalet, utföra och ta emot betalningar m.m.

Vi är ett GVK-auktoriserat företag. Vid utförande av våtutrymme skickar vi en rapport till AB Svensk våtrumskontroll. Den rapporten är till för att kvalitetsintyga arbetet och innehåller namn, adress och e-postadress jämte information om objektet och de material som används.

I de fall vi anlitar underleverantörer för att utföra delar av vårt uppdrag lämnar vi de uppgifter vidare som är nödvändiga för kontakten Er emellan. Det kan röra sig om namn, telefonnummer och e-postadress samt arbetsplatsens adress.

Våra order och ekonomisystem hanterar dessa personuppgifter och agerar då personuppgiftsbiträde åt LGV Golv & Vägg AB (personuppgiftsansvarig).

Uppgifterna sparas minst så länge som gällande lagstiftning kräver det. Om du som avtalspartner vill, så kan vi därefter radera dina uppgifter genom att meddela oss detta.
Du som ingått avtal med oss har rätt att begära utdrag ur våra register, samt rättelse av eventuella felaktiga uppgifter.

Utöver vad som sägs ovan lämnar vi aldrig vidare Dina uppgifter till annan part.

Vid frågor vänligen kontakta oss på: info@golvovagg.se

GDPR logo